خانه تحصیل در خارج ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی یا ویزای دانشجویی یکی از انواع ویزای غیر مهاجرتی است که متقاضیان تحصیل در خارج از کشور باید برای آن اقدام و اخذ کنند. درخواست ویزای دانشجویی یکی از مراحل آخر برای ورود به دانشگاه های خارجی است که دانشجویان و دانش آموزان باید پس از مراحل مختلفی همچون انتخاب کشور مقصد، اخذ پذیرش از دانشگاه مورد نظر و … باید برای آن اقدام کنند.

شرایط اخذ ویزا دانشجویی و همچنین مراحل درخواست ویزای دانشجویی در هر دانشگاه و کشور متفاوت است. معمولا ویزای دانشجویی مدت زمان مشخصی دارد و تا پایان مدت تحصیل اعتبار خواهد داشت. شرایطی همچون وضعیت تحصیل و مدت زمان پایان دوره تحصیل نیز برای مدت اعتبار ویزا مهم است.

هزینه صدور ویزای تحصیلی که توسط وزارت امور خارجه آن کشور تعیین می‌شود متفاوت است.